Opdracht

Categorie Project Management

< Terug naar overzicht

Freelance Project Manager1 reactie

Status: Gesloten
Datum plaatsing: 05/11/2018
Op locatie: Nee
Termijn van uitvoering: 6 maand
Omschrijving:

Onze organisaties stellen elk op hun beurt een specifieke doelgroep te werk gaande van medewerkers in re-integratie-projecten, arbeidszorgmedewerkers tot doelgroep werknemers met een arbeidsbeperking. Voor de opstart van een nieuw, innovatief samenwerkingstraject met reguliere partners in de provincie Antwerpen, zoeken we een “project manager – sociale economie, interne en externe samenwerking” op zelfstandige/freelance basis voor een starttraject van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Functieomschrijving • De projectmanager staat in voor het opzetten, opvolgen, trekken en evalueren van specifieke projecten binnen de cluster sociale economie Kempen, onder leiding van de stuurgroep. • Hij/zij wendt zijn/haar kennis aan om de projecten te begeleiden met deskundigheid en oog voor de opgestelde planning en het budget. • Hij/zij voert zijn taken autonoom uit en kan, indien nodig voor het realiseren van het project, beroep doen op de kennis van de stuurgroep. • Binnen het project wordt er door de stuurgroep een grafisch ontwerper aangesteld die nauw samenwerkt met de projectmanager. • Hij/zij coördineert de verschillende taken en acties tussen de partners (opdrachtgevers, reguliere- en maatwerkbedrijven) en draagt zorg voor de planning, beschikbare middelen en het nakomen van afspraken. • Hij/zij detecteert nieuwe opportuniteiten/opdrachten die aansluiten bij de competenties van de participerende organisaties vertegenwoordigd in de stuurgroep en brengt de klantenvraag in kaart. • Hij/zij treedt ten alle tijden in overleg met de vertegenwoordigers van de stuurgroep om de tewerkstelling en belangen van de doelgroep werknemers te verzekeren; • Hij/zij coördineert de overdracht van operationele taken van de reguliere opdrachtgever aan het maatwerkbedrijf. • Hij/zij bespreekt in een multidisciplinair overleg de maandresultaten doch rapporteert wekelijks via digitale drager met de stuurgroep. Functieprofiel • Medior/senior denkniveau • Kennis van productieprocessen • Klantgericht, welkom bij alle types van organisaties • Netwerker • Kennis van sociale economie is een pluspunt • Ervaring in de sector van evenementen; festivals • Interesse in circulaire economie • Ervaring binnen project management • Een relevant bachelor diploma of minstens gelijkgesteld door ervaring • Sterk in plannen en organiseren • Sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een positieve, sociale ingesteldheid • Transparant communiceren • Autonoom kunnen werken • Integer handelen en naleven van gemaakte afspraken. Aanbod - Een boeiende en gevarieerde functie in een sector die vernieuwend, innovatief en maatschappelijk relevant is. - Een uitgebreid, gevarieerd en dynamisch takenpakket (netwerking, onderhandelen, bruggen bouwen,…) - Volledige autonomie als freelancer, binnen het vooropgesteld werkkader. - Dienstverleningsovereenkomst, contract van 6 maanden, met facturatievoorwaarden en modaliteiten in overleg met de stuurgroep. Mogelijkheid tot verlenging in functie van de gerealiseerde doelen en een positieve evaluatie van alle stakeholders. Plaats tewerkstelling - Op locatie bij één van de partners van de stuurgroep - Extern bij de klant Solliciteren Stuur je kandidatuur per mail t.a.v. Mevrouw WynantsNaast een sollicitatiebrief met motivatie verwachten we een CV en een referentielijst van relevante, uitgevoerde projecten van de laatste 3 jaar. Solliciteren en indienen van alle gevraagde documenten kan uiterlijk tot 13 december 2018. Kandidaten die weerhouden worden, zullen worden uitgenodigd voor een gesprek waarbij via een specifieke case de competenties en ervaringen van de kandidaat in kaart zullen worden gebracht. Deze gesprekken vinden plaats op 29 november 2018 tussen 14u en 19u in Turnhout.