Opdracht

Categorie Marktonderzoek

< Terug naar overzicht

Face-to-face interviewers gezocht in Nieuwpoort-Aalst- Antwerpen (enkel indien 2-talig Marokkaans) voor grootschalig onderzoek aan Universiteit Antwerpen1 reactie

Status: Gesloten
Datum plaatsing: 07/02/2019
Op locatie: Nee
Termijn van uitvoering: 6 maand
Omschrijving:

 Dit onderzoek gaat over de non-take up van sociale rechten bij mensen met een leefloon. Hieronder vindt u • Deze survey helpt de politieke overheid het beleid aan te passen aan de noden en behoeften ter bescherming van de bevolking (vb. armoede verminderen). • Verhoging van de toegang tot sociale rechten voor alle (en de meest kwetsbare) bevolkingsgroepen, bestrijding van uitsluiting door middel van beleid. Bijvoorbeeld : - Toegang tot de verhoogde tegemoetkoming (VT-statuut) - Toegang tot de verwarmingstoelage • Toegang tot het minimuminkomen (integratietegemoetkoming voor personen -65 jaar of IGO voor personen +65) • Bestrijding van het niet-gebruik van sociale uitkeringen door het bestuderen van de kenmerken (grootte, determinanten), de oorzaken en de gevolgen daarvan; zo kan er gezocht worden naar oplossingen. • Aanvullen van ontbrekende gegevens van administratieve data en bestaande studies. • De budgetaire impact meten van het niet opnemen en de al dan niet rechtvaardige toegankelijkheid van sociale rechten. Het identificeren van ‘de goede praktijk’ binnen de administraties. Wie zijn de respondenten: We krijgen de adressen via de Kruispuntdatabank van de Sociale Zekerheid, die zeer strenge regels oplegt wat betreft de bescherming van de private levenssfeer (anonimiteit en vertrouwelijkheid), via een steekproef op basis van de gemeente /woonplaats, leeftijd in het HH (65+ aanwezig of niet) en een inkomens-plafond (<7000€). • De hoofd-respondent voor het interview is een ‘officieel’ lid van het HH, dat het beste op de hoogte is van het HH-budget, en minstens 18 jaar oud. • De extra-respondenten: alle ‘officiële’ HH-leden, minstens 18 jaar oud. De werkwijze, kort samengevat: • U volgt een uitgebreide training (verplicht) die wij voorzien hier aan de UA en die vergoed zal worden. • In eerste instantie worden de respondenten face-to-face gecontacteerd, in een verder stadium telefonisch. • Alle contactpogingen moeten geregistreerd worden. • De interviews worden afgenomen met eenvoudige software op een laptop. Uw profiel en verloning: • Bij voorkeur bent u zelfstandige (in hoofd- of bijberoep), maar dit is geen must. De andere mogelijkheid is te werken met een ‘onkostennota voor bijzondere prestaties’. U zal in géén geval in loondienst van de UA werken. U zoekt best voor uzelf uit of u deze opdracht kan combineren met uw eventuele andere job(s), pensioen, werkloosheidsuitkering… • Wij stellen een samenwerkingsovereenkomst op voor de goeie gang van zaken, het uitlenen van de laptop, het naleven van de deadlines… • De veldwerkperiode zal lopen over een aantal maanden: wij voorzien van eind april tot eind september ongeveer. • Wij kunnen u enkel aanwerven indien u in het werkingsgebied van onze steekproef woont, met een maximum van 30km-straal tot de geselecteerde respondenten: NIEUWPOORT-AALST-Antwerpen indien Marokkaans sprekend • Facturen mogen maandelijks ingediend worden, onkostennota’s best maar 1x aan het einde van uw veldwerk. • Voor een interview met de hoofd-respondent (1u) ontvangt u 55€, voor een korter interview met een extra-respondent ontvangt u 20€. Voor een weigering na het opgelegde aantal contactpogingen, krijgt u alsnog 8€. Ook zal er een km-vergoeding gehanteerd worden à 0.3573€/km. • Na de veldwerkperiode is er nog een verplichte debriefingsdag waarop u wordt uitgenodigd. Deze heeft plaats in het najaar. Indien u interesse heeft om mee te werken aan dit onderzoek, of indien u niet kan meewerken maar wel in onze wervingsreserve wilt blijven staan, gelieve dan een antwoord te geven op deze mail met een update van uw persoonlijke gegevens: naam – adres – email – gsmnr - huidige tewerkstellingsstatus – interview-ervaring. Graag ontvingen wij uw antwoord vóór vrijdag 15 februari. Vriendelijke groet.